Prahu rozzáří festival světla

Od čtvrtka 12. do neděle 15. října se hlavní město už popáté rozsvítí originálními instalacemi umělců z  celé Evropy a ze zámoří. Festival světla SIGNAL nabídne zhruba dvacet světelných kreací. K  pátým narozeninám organizátoři připravili několik novinek. Mimo jiné tu letos budou dvě ofi ciální trasy. Videomappingy, site-specifi c nebo statické světelné objekty mají diváka provázet ulicemi města a ukazovat mu známá i neznámá místa z jiného úhlu a v  jiném světle.
První povede historickým centrem města, druhá oblastí Vinohrad. Tady budou světelné instalace k  vidění na náměstí Míru, v  sadech Svatopluka Čecha,na budově TJ Sokol Královské Vinohrady a v Riegrových sadech. Kdo si bude chtít užít všechno, co festival nabízí, měl by si vyhradit alespoň dva večery. Galerijní zónu čtyř originálních vnitřních prostor se světelnými instalacemi bude možné navštívit po zakoupení speciální pásky, opravňující ke vstupu na všechna čtyři místa. Vstupné lidé zaplatí i na videomappingu, kde je nutné použít 3D brýle. Venkovní části festivalu budou přístupné zdarma. Program SIGNAL festivalu tradičně vytvářejí renomované osobnosti oboru světelného umění ze světa i z České republiky. Doprovázejí ho koncerty, divadelní představení a workshopy. Jde o výjimečnou událost, propojující umění, městský prostor a moderní technologie.
red

Více informací zde www.signalfestival.com

signalfest
Zveřejněno: 10.10.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout