Prázdninové „práce na silnici“ omezí provoz na Výtoni

Také letos se na období letních prázdnin, kdy je hlavní město téměř vylidněno a hustota provozu nesrovnatelně nižší než přes rok, chystají některé práce, omezující pohyb po pražských komunikacích.
Jedna z těch rozsáhlejších se týká i naší městské části. Po jarní generální opravě tramvajové trati v Ječné ulici začíná nyní podobně rozsáhlá akce na Výtoni. Jde o několik let odkládanou kompletní výměnu kolejového trojúhelníku, včetně úprav nástupních ostrůvků. Současně s rekonstrukcí tramvajové trati budou opraveny i přilehlé úseky vozovek. Křižovatka Výtoň bude po dobu rekonstrukce, od 1. 7. do 31. 8. 2004, uzavřena. Lze předpokládat, že dopady dopravních omezení vyvolaných touto akcí se projeví jak na komunikační síti v širokém okolí této křižovatky včetně severojižní magistrály, tak i na druhém břehu Vltavy.
„Stav pražských komunikací i jednotlivých inženýrských sítí je bohužel po desítkách let zanedbávání nadále velmi špatný, a proto musí pokračovat rekonstrukční práce minimálně obdobným tempem, jako v několika uplynulých letech. V této situaci se pak bohužel i při sebelepší koordinaci jakékoli omezení na hlavních komunikacích projeví negativně na dopravní situaci,“ uvedl městský radní Radovan Šteiner.
Přes prázdniny se také budou vyměňovat tramvajové panely na Rašínově nábřeží a od 1. 7. do 31. 8. 2004 zde bude výrazně omezen provoz.   

len

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout