Pražské jaro začalo tradičně na Slavíně

Zahájení hudebního festivalu Pražské jaro je vždy velkou událostí. Letos byl festival věnován z velké části českým tvůrcům – vždyť právě v tomto roce si hudbymilovná veřejnost připomíná 120. výročí úmrtí Bedřicha Smetany, 150. výročí narození Leoše Janáčka a sto let od úmrtí Antonína Dvořáka. Na vyšehradský Slavín 12. května dopoledne proudily davy lidí. Atmosféra byla slavnostní a vskutku nebylo třeba upozorňovat četné studenty, že se po zahájení aktu mají chovat důstojně. Všichni přítomní podlehli kouzlu okamžiku už ve chvíli, kdy zazněly slavnostní fanfáry. Zpěv Kühnova sboru se velebně nesl k nebi a k výjimečnosti chvíle přispěl svou hřivnou i herec Marek Vašut. Nerudovy básně znějí možná našemu sluchu trochu archaicky, ale jejich obsah je velmi aktuální.
K hrobům Fibicha, Dvořáka a Smetany položil věnce pražský primátor Pavel Bém. V projevu poděkoval všem, kteří mají zásluhu na konání festivalu, a popřál mnoho zdaru interpretům a organizátorům.

Text: vla, foto: jv

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout