Před vstupem do Evropské unie

V rámci propagační akce „Den Evropy“ se 9. května 2000 také v Praze 2 uskutečnila řada setkání představitelů naší městské části s občany, kteří se mohli zeptat na vše, co souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie.
Na náměstí Míru byl již v dopoledních hodinách umístěn stánek s informačními letáky, které obsahovaly odpovědi na otázky např. „Co nám přinese členství v EU“, „Kde hledat informace o EU“ apod. K dispozici jsou ještě v Informační kanceláři OBÚ Praha 2, Náměstí Míru.
Starosta Městské části Praha 2 Mgr. M. Basch zasadil v tento významný den na náměstí Míru „lípu Evropy“. Den Evropy se slavil na počest 50. výročí přijetí Schumannovy deklarace. Tento dokument stál na počátku evropské hospodářské a politické integrace a dal impuls k založení Evropského společenství uhlí a oceli, jež bylo základním stavebním kamenem pro pozdější vznik Evropské unie. Prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950, jež přednesl tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schumann obsahovalo návrh vytvoření organizace, která by dohlížela na uhelný a ocelářský průmysl zúčastněných Evropských zemí a koordinovala by jeho aktivity.
Na základě této deklarace podepsalo 18. dubna 1951 šest evropských států - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo - tzv. Pařížskou smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), jež vstoupila v platnost 27. července následujícího roku.
Hlavními cíli ESUO bylo přispívat k ekonomickému rozvoji, růstu zaměstnanosti a životní úrovně členských států a racionalizaci výroby, a to prostřednictvím společného trhu, na němž by neplatila žádná diskriminační omezení jednotlivých států.

Eva Bělíková

Zveřejněno: 29.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout