Předcházení drogovým závislostem

Centrum primární prevence o. s. Prev-Centrum realizovalo v letošním školním roce v Praze 2 program primární prevence, do něhož se zapojilo více než 2000 dětí ze 14 základních škol městské části.
Programy jsou zaměřeny na problematiku drogových závislostí, na rozvíjení komunikativních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování a samostatného řešení problémů, posilování sebejistoty a zodpovědnosti. Práce s dětmi je dlouhodobá a kontinuální. S každou třídou pracuje dvojice vyškolených lektorů, která ji provází od 6. do 9. třídy. Práce v malých skupinách a kontinuita programu umožňují lektorům navázat s dětmi kontakt a získat si jejich důvěru.
Pro program primární prevence je důležitá následná možnost kontaktu pro děti, rodiče a pedagogy v Centru poradenství pro mládež a rodiny o. s. Prev-Centrum, které zajišťuje poradenský a terapeutický servis.
Prev-Centrum provozuje internetové stránky www.prevcentrum.cz, kde zájemci najdou nejen veškeré informace o občanském sdružení a o primární prevenci, ale také odkazy na další zařízení zabývající se problematikou návykových látek.

Vendula Vinklerová, o. s. Prev-Centrum

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout