Přednost při pronájmu bytů

Praha 2 v rámci dočasné pomoci obyvatelům Prahy, které záplavy připravily o byt, dává takto poškozeným občanům přednost při pronájmech uvolněných bytů.
MČ Praha 2 nyní uzavírá přednostně nájemní smlouvy s těmi, kdo v rámci Prahy přišli o střechu nad hlavou. V těchto případech se jedná vždy o nájemní smlouvy na dobu určitou, která zatím zpravidla nepřesahuje dva měsíce. Smlouvy ale budou prodlužovány tak dlouho, dokud se povodní postižení obyvatelé nebudou moci vrátit do svých zrekonstruovaných bytů nebo dokud jim jejich městská část neposkytne jiný byt. Proto Rada městské části Praha 2 prozatím pozastavila rozhodování o pronájmech uvolněných obecních bytů ve všech případech, kde není riziko ohrožení života a zdraví občana nebo člena jeho domácnosti.
Více informací v této věci poskytne informační kancelář ÚMČ Praha 2 (tel.: 224 253 774, infocentrum@p2.mepnet.cz), nebo Zdena Szabová, vedoucí bytového oddělení (tel.: 222 522 356, szabovaz@p2.mepnet.cz).   

MBr

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout