Představujeme Dílny tvořivosti, fungující od letošního roku v areálu JÚŠ na Vyšehradě

Rádi bychom vás touto cestou seznámili s „čerstvými“ aktivitami občanského sdružení Dílny tvořivosti, které sídlí v naší městské části a jehož služeb byste mohli vy osobně či vaše děti začít využívat.
Občanské sdružení Dílny tvořivosti sídlí od počátku letošního roku v novém pavilonu, nacházejícím se v areálu Jedličkova ústavu a škol na Vyšehradě. Denní programy, které jsou určeny převážně pro lidi s kombinovaným postižením do 35 let, jsou zaměřeny na podporu zaměstnanosti a integrace mladých lidí se zdravotním postižením.

Programy zahrnují
• pravidelné rozhovory zejména na téma pracovního uplatnění a rozvoje soběstačnosti
• nácvik pracovních a sociálních dovedností – výroba ručního papíru, kancelářských doplňků, ozdobných předmětů atd.
• každý z uživatelů vytváří společně se svou asistentkou osobní, individuální plán, který vychází z jeho představ a přání o tom, co by se u nás chtěl naučit a co je jeho hlavním osobním cílem
• součástí programů jsou také pravidelná neformální setkávání s rodiči a nejbližšími
V současné době využívají našich služeb zejména absolventi speciálních škol, kterým se zatím nepodařilo sehnat vhodné pracovní uplatnění, ani zatím nemají přesnou představu o tom, co by vlastně mohli dělat. V rámci programu získají také důležité informace o dalších, třeba i nesociálních službách, které by mohli někdy potřebovat.
Pavilon, na jehož návrhu a realizaci se podíleli architekti David Vávra a Martin Rössler společně s Nadací Jedličkova ústavu, můžete navštívit v rámci pravidelných akcí, které pořádáme pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Jednou z nich je také sociálně – kulturní festival Struhadlo. Koná se od 18. do 22. října 2004 a v průběhu čtyř dnů se zde vystřídají následující akce:
1. vernisáž s následnou výstavou mladé umělkyně reflektující své osobní zkušenosti s handicapem
2. promítání dokumentárního filmu, osobní výpověď mladého zdravotně postiženého člověka o jeho snaze zapojit se do společnosti
3. divadelní představení Dočasné šejkspírovské společnosti se zdravotně postiženými protagonisty
4. koncert hudební skupiny KLEC


Jitka Dubnová, o. s. Dílny tvořivosti

Zveřejněno: 04.08.2004 – support@publix.cz
Vytisknout