Překvapení pro cyklisty

V těchto dnech byla dokončena další část cyklostezky v Sekaninově ulici, která je součástí „greenway Botič“ – ta nyní končí u železničního mostu na hranici s městskou částí Praha 4. Došlo zde ke změně dopravního značení a byl vytvořen sjezd z ulice Sekaninova do parku Folimanka. Stavební úpravy a změnu dopravního značení provedla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.   

red

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout