Přemístění dětského hřiště Na Rybníčku

Stavební práce na přemístění  veřejného dětského hřiště Na Rybníčku budou zahájeny 26. června 2018. Dokončení prací se předpokládá ke 31. 8. 2018. Hřiště bude oplocené, oploceni bylo zadáno do výroby. Dokončení oploceni se předpokládá v prvním říjnovém týdnu.

Stavbu bude realizovat firma Dame, a. s., Nademlejnská 5/683, 198 00 Praha 9, IČ: 61058505.

 

Odbor majetku a investic s odborem životního  prostředí 

Park Na Rybníčku dnes

Současná podoba

Dětské hřiště Na Rybníčku – situace "nový stav" ve formátu PDF ke stažení

Na Rybníčku - nový stav
Nová podoba

Vytisknout