Příběhy našich sousedů na Novoměstské radnici (vloženo video)

Loni Gröbeho vila, letos gotický skvost Nového Města. V pondělí 20. května 2019 se v historických prostorách novoměstské radnice konala slavnostní závěrečná prezentace 2. ročníku projektu Příběhy našich sousedů na Praze 2, do něhož se zapojili žáci 8. a 9. tříd ZŠ z této pražské části. Žáci se s pomocí koordinátorky projektu Evy Mikuláškové i dalších spolupracovníků organizace Post Bellum – a především pod vedením svých učitelů – stali na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Zaznamenali a zpracovali životní osudy vybraných pamětníků. 

Bilance letošního projektu je 35 zapojených žáků, 10 žákovských týmů, 8 učitelů ze šesti ZŠ Prahy 2 (Kladská, Na Smetance, Resslova, Slovenská, Vratislavova a sv. Štěpána), devět audioreportáží a dvě videoreportáže a jiné zveřejněné výstupy – ZDE.
Další informace najdete ZDE.

A kteří pamětníci byli 10 „sousedy“, jejichž vzpomínky se podařilo žákům zachytit? Kamila Moučková, která si za svou účast na vysílání televizních zpráv v srpnu ´68 nesla následky v podobě útlaku ze strany komunistického režimu až do Sametové revoluce. Dagmar Evaldová, jejíhož tatínka popravili za účast v protinacistickém odboji, ona sama byla totálně nasazená a po Sametové revoluci se podílela na obnově Sokola. Jiřina Rybáčková, zakládající členka Klubu angažovaných nestraníků, která prožila téměř 25 let v emigraci v USA. Příběhy těchto pamětnic jsou mnohdy spjaté právě s bojem proti komunismu a obecně za svobodu. Hana Fousová, která se o smrti své maminky v plynové komoře dozvěděla až 20 let po válce. Zdeněk Pinc, pedagog a filosof, který po podpisu Charty 77 pracoval jako hlídač a podílel se na vydávání samizdatu. Jan Payne, disident, účastník tajných bytových seminářů, kde studoval filosofii u prof. Ladislava Hejdánka. Petr Kolář, katolický kněz, člen Tovaryšstva Ježíšova, v srpnu ´68 odešel do exilu, mnoho let žil v Paříži. Lubomír Brožek, básník a spisovatel, organizátor řady kulturních akcí. Dagmar Holečková, kterou celý život provází sport a práce ve zdravotnictví. Pavel Döllinger, celoživotní skaut, v 60. letech působil v oddíle Jaroslava Foglara.  

Porota složená z historika Michala Šmída, rozhlasové pracovnice Patricie Polanské a učitele Romana Elnera následně vybrala tři nejlépe zpracované a prezentované projekty. Vyhráli žáci ze ZŠ Vratislavova vedení učitelem Pavlem Martinovským, zachytili vzpomínky pedagoga a filosofa Zdeňka Pince. Druhá byla ZŠ Resslova, tedy žáci z týmu učitele Marka Fapša a jejich pamětník Jan Payne. Bronz získali žáci učitelky Jany Myslínové ze ZŠ Slovenská, zpracovali vzpomínky Lubomíra Brožka. 
Přítomné na místě v úvodu přivítal mimo jiné Mikuláš Kroupa, zakladatel Post Bellum. Za městskou část, která se na projektu spolupodílí, se události zúčastnila starostka Jana Černochová. Poděkovala organizaci Post Bellum za její dlouhodobou smysluplnou činnost a všem žákům, pedagogům i pamětníkům za ochotu podílet se na nevšedním, potřebném projektu. Účastníky byli i místostarosta Jaroslav Šolc a radní Renáta Kašická. Představitelé městské části vyhlásili vítězné týmy. Není ovšem důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Těšíme se zase za rok!

red
Foto: vin
Zveřejněno: 21.05.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout