Příchod léta oslavíme hudbou

Stalo se milým zvykem vítat den letního slunovratu hudbou. 21. červen oficiálně vyhlásil Dnem hudebníků již v roce 1982 Jacques Lang, tehdejší ministr kultury Francouzské republiky. Vedla ho k tomu nespokojenost s tím, že mladá generace čím dál více zaujímá roli pasivního pozorovatele, nikoli aktivního účastníka uměleckého tvůrčího procesu. Svátek byl pojat jako hudební happening, jehož hlavní scénou se staly městské ulice, náměstí, parky a zahrady. Nápad rychle přerostl hranice jednoho státu a dnes již více než devadesát zemí světa vítá příchod léta národními festivaly zvanými Svátek hudby.
Letní hudební slavnosti se řídí chartou přijatou 1. listopadu 1997 v Budapešti. Její podstatou je deklarace nekomerčnosti hudebních produkcí, přístupnost pro veřejnost zdarma, otevřenost profesionálům i amatérům a bezplatná účast účinkujících.
V Praze 2 se stejně jako v celé metropoli i v dalších městech republiky bude Svátek hudby letos slavit již poosmé. Ve spolupráci s hlavním pořadatelem v České republice – Nadačním fondem Evropský Svátek hudby – se v minulých dvou letech konaly koncerty na náměstí Míru. Letos se hudební produkce kvůli připravované rekonstrukci tohoto náměstí přemístí na Palackého náměstí. Rada městské části vzala v květnu na vědomí záměr pořadatele uspořádat ve dnech 20. a 21. 6. koncerty hudebních skupin a souhlasila s podporou městské části formou úhrady nákladů za postavení pódia a jeho ozvučení. Zároveň souhlasila s rozšířením lokalit pro hudební produkce dne 21. 6. na celé území městské části za podmínky, že jejich aktéři nepoužijí zvukovou techniku a nebudou narušovat jiné akce. Z rozhodnutí rady také nebude toho dne od pořadatelů vybírán místní poplatek za zábor veřejného prostranství.
V rámci Svátku hudby se ve dnech 18. a 19. 6. vždy od 9:00 do 17:00 uskuteční na Palackého náměstí pódiová vystoupení, na kterých se představí zájmové kroužky při školských zařízeních a organizace pro děti a mládež působící v Praze 2. I tato vystoupení se stala tradicí. Jejich smyslem je motivovat mladou generaci k aktivnímu trávení volného času a vzbudit v ní zájem o činnost, která se může pro někoho stát i celoživotním koníčkem nebo dokonce povoláním.
Z akcí, které v rámci Svátků hudby připravoval Nadační fond Evropský svátek hudby, však bohužel zbylo pouhé torzo. Z původního bohatého programu se uskuteční jen drobnější akce v denním stacionáři AKORD v Záhřebské 36, v Domově seniorů v Máchově 14, v Azylovém domě Na Slupi 19 a v Domově seniorů řádových sester v nemocnici sv. Alžběty Na Slupi 8. Koncerty plánované na 20. a 21. 6. na Palackého náměstí se konat nebudou, nadačnímu fondu se totiž nepodařilo vystoupení finančně zajistit. Městská část nebyla o této skutečnosti informována s dostatečným předstihem, a tak není v jejích silách zajistit náhradu za odřeknuté hudební produkce.
Z takového vývoje rozhodně radost nemám, protože jsem dlouholetým příznivcem Svátků hudby a pravidelně se jich zúčastňuji. Vyzývám proto všechny hudebníky, kteří mají chuť přičinit se o to, aby naší městskou částí i přes zmíněné problémy 21. 6. skutečně hudba zněla, aby sobě i druhým přišli zahrát pro radost.
Dovolte mi, abych zejména příznivce dechovky náhradou za neuskutečněné koncerty pozvala na holešovické Výstaviště, kde se 29. a 30. června od 13:00 do 19:00 koná 6. mezinárodní festival české a moravské dechovky „Hraj, kapelo, hraj”. Není sice součástí oslav Svátků hudby, ale v příjemném prostředí Křižíkovy fontány se za zvuků dechovky dá strávit příjemné odpoledne.

Mgr. Jarmila Cechnerová, zástupkyně starosty (ODS)

Zveřejněno: 06.06.2002 – support@publix.cz
Vytisknout