Přijďte na „pokec“ a pomozte nám s komunitním plánováním

Co je to komunitní plánování?
Vynechme hned první předsudek, a to ten, že komunitní znamená vlastně komunistický, že je to návrat zpět k řízení nezávislých služeb atd. Tak tomu opravdu není.
Když to tak teď píšu, napadá mě, že je to možná ta zlatá střední cesta od absolutní kontroly a řízení všeho státem po absolutní bezvládí a nekoordinovanost, kdy všichni dělají všechno – nikdo nic a jeden neví, co po něm druhý chce a proč.

Hledání odpovědí
To, co si myslíme, že je hlavním úkolem komunitního plánování, je nalezení jednoznačných odpovědí na zdánlivě jednoduché otázky v určitém stabilně ohraničeném regionu.
To znamená
- co potřebujeme k vlastnímu pocitu bezpečí a orientace v oblasti poskytování sociálních služeb
- jakou úlohu to má plnit, jaké jsou naše potřeby a očekávání
- kdo je tím odpovědným, kompetentním, k němuž bychom měli pojmout důvěru, protože se dotýká našich citlivých témat a bolestí
- jakým způsobem by měl být podporující zásah veden, aby nám zůstala naše důstojnost a zároveň bylo učiněno vše potřebné
Kdo by měl hledat odpovědi
Nejprve ten, kdo ručí za místo, kde žiji, tedy zástupce státu – „zadavatel“. Lidé spoluvytvářejí síť služeb, které mohu potřebovat – „poskytovatel“. A především pak já, který služeb využívám, kvůli kterému tady existují – „uživatel“.
Nepotřebujeme jen fundované odborníky, kteří slovy zodpoví všechno, potřebujeme především lidi, kteří znají cenu peněz, hloubku lidského trápení, sdílejí osudy svých blízkých a možná se cítí i bezradní. Potřebujeme zkrátka vás, kdo jste ochotni nám ze svého programu nabitého samými nejdůležitějšími věcmi věnovat alespoň jeden půlden v měsíci:
- dobrovolníky do řídící skupiny, která vše bude koordinovat, zpracovávat výstupy a podklady atd.
- dobrovolníky do pracovních skupin, které budou zaměřeny na konkrétní cílové skupiny (děti a mládež, dospělá populace, senioři)
- dobrovolníky, kteří nemohou spolupracovat jinak než přes e-mail, a pomohou tak alespoň svými připomínkami a náměty
- dobrovolníky, kteří jsou v určitém tématu uznávaným odborníkem a rádi poskytnou zasvěcený pohled
- ostatní dobrovolníky, kteří řeknou svůj názor, dají vědět o svých zkušenostech atd.
- organizace tvořící síť sociálních služeb Prahy 2
Kam se tedy obrátit
Volejte, pište, mailujte, doražte do o. s. Člověk člověku, Legerova 20, 120 00 Praha 2, tel.: 224 261 683 (685, 686), e-mail: nillo@volny.cz
Kolik vás to bude stát
Vás by to mělo stát pouze váš čas, náklady jsou hrazeny z veřejných zdrojů. To znamená, že vám poskytneme místo, papíry, tužky atd.   

Markéta Jakubcová

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout