Primátor Bém čestným členem Vltavanu

Srdečná slova, neformální hovor a veselá muzika dotvářely atmosféru setkání pražského primátora Pavla Béma se zástupci spolku Vltavan, kteří mu přišli ve středu 16. července na Staroměstskou radnici předat Diplom čestného člena spolku Vltavan.
„Je tradicí a velkou ctí našeho spolku, že můžeme čestným členem jmenovat pražského primátora. A to už od dob primátora Dittricha, který byl spoluzakladatelem Vltavanu,“ řekl zástupce spolku Karel Novotný.
Primátor Bém zdůraznil, že si spolkové činnosti velmi váží a oceňuje snahu o zachování tradice – zvláště když se dotýká pražského Podskalí, místa ke kterému má blízký vztah. „Já si této pocty cením, přátelé. Primátor Dittrich měl svůj parník, primátor Bém ho ještě nemá, také je to v dnešní době trošku komplikovanější. Ale stačí primátorské křeslo se všemi povinnostmi,“ usmíval se primátor. Po převzetí čestného diplomu si připil se svými hosty – byl mezi nimi i starosta Michal Basch. A při sklence sektu se rozproudil živý hovor. Zástupci spolku seznámili primátora se zajímavostmi z historie Vltavanu a mimo jiné ho jako čestného člena pozvali na všechny spolkové akce. A společně se starostou Michalem Baschem uvažovali nad dalšími společnými setkáními. Setkání v Brožíkově síni Staroměstské radnice mělo i hudební doprovod – skupinu „vltavanských“ muzikantů.

Text: red

Zveřejněno: 11.08.2003 – support@publix.cz
Vytisknout