Priority MAP

V souladu s článkem II.9 jednacího řádu řídicího výboru pro přípravu a koordinaci místního akčního plánu vzdělávání městské části Praha 2 (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001174) bylo hlasováno per rollam ve věci schválení návrhu priorit a cílů MAP Prahy 2. Řídicí výbor návrh schválil.

Priority MAP (dokument ve formátu PDF ke stažení)
Zveřejněno: 06.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout