Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy otevírá dva bakalářské obory

Z důvodu vysoké poptávky jsou nově akreditovány dva bakalářské studijní obory, které mají posunutou dobu podání přihlášky až na 30. dubna letošního roku.
Jde o dva studijní obory – jednooborovou geografii se zaměřením na vzdělání a dvouobor Geologie – klasická archeologie, který bude zajišťován ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK.
Studovat geografii se zaměřením na vzdělávání lze od příštího roku i jednooborově. Cílem tohoto bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využít ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů. Kompletní podmínky přijímacího řízení ke studiu oboru naleznete zde.

Jedinečné dvouoborové studium Geologie – Klasická archeologie poskytuje moderní interdisciplinární překryv. Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s klasickou archeologií. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. Věříme, že vás tato atraktivní kombinace oborů zaujme a do konce dubna se přihlásíte ke studiu, více informací o způsobu podávání přihlášek a podmínkách přijímacího řízení ke studiu naleznete zde.


Přijímací řízení ke studiu nových studijních oborů

 

Bakalářský studijní obor Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium v rámci studijního programu Geografie)  

Bakalářský studijní obor Geologie – Klasická archeologie (v rámci studijního programu Geologie) 

Období pro podávání přihlášek: 1. března - 30. dubna 2017

Více informací o způsobu podávání přihlášek a kompletních podmínkách přijímacího řízení ke studiu těchto oborů naleznete zde. 


Zveřejněno: 09.03.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout