Přírodovědné odpoledne pro žáky mateřských a základních škol

Slzavé počasí nás v posledních dnech provází na každém kroku, ve čtvrtek 8. října tomu kolem druhé odpoledne nebylo jinak. Děti ani učitelé se však nedali deštěm zviklat a dorazili v hojném počtu do Apolinářské zahrady na Přírodovědné odpoledne pro děti mateřských a základních škol, organizované městskou částí Praha 2. A udělali dobře. Ve tři hodiny déšť ustal a všichni si tak mohli dosyta užít veškeré atrakce, zábavně-naučné soutěže a hry, které pro ně odbor školství společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou z obvodního spolku Prahy 3 připravil. Děti se u jednotlivých stanovišť po pětičlenných skupinkách střídaly a plnily různé úkoly. Na stanovištích pak stáli členové mysliveckého spolku, kteří se dětem plně věnovali. Jednotlivých míst bylo celkem šest a žáci se u nich střídali. Hned u vchodu do zahrady je uvítal trubač, který předváděl troubení, vábení zvěře či myslivecké znělky. Následně si děti mohly prohlédnout a osahat trubačské propriety. Pro žáky bylo připraveno rozpoznávání rostlin a zvířat, dalším stanovištěm pak byly myslivecké trofeje a poznávání naší divoké zvěře. Úplně v zadní části nádherné Apolinářské zahrady se děti v případě zájmu dozvěděly informace o základech myslivecké střelby. Posledními, avšak dětmi nejoblíbenějšími stanovišti, byla myslivecká kynologie, poznávání psích plemen, výcvik psů pro myslivost a ornitologie, kde si žáci mohli prohlédnout i vzít na ruku dravé ptáky. Děti po celou dobu sbíraly za své vědomosti razítka a body, které mohly na konci proměnit v zajímavé ceny. V půl páté odpoledne se pak konalo slavnostní vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístilo družstvo ze ZŠ Jana Masaryka, druhou příčku obsadili žáci ze ZŠ Botičská a bronz obhájilo družstvo žáků ze ZŠ Londýnská. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení a drobné ceny.