Přístup k informacím

MČ připravuje ke zveřejnění výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která bude zveřejněna na úřední desce, na internetových stránkách www.praha2.cz a bude k dispozici v informační kanceláři ÚMČ. O tom, že možnosti vyplývající ze zákona lidé ještě příliš nevyužívají, svědčí i malý počet písemných žádostí podaných na Úřad MČ v loňském roce – pouhých 24.

len

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout