Proběhlo 2. jednání Řídicího výboru MAP

Ve středu 28. 6. 2017 se uskutečnilo druhé zasedání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 2 (MAP). Členům výboru byla představena prezentace Mgr. Bc. Filip Kuchaře, vedoucího odd. koncepce a projektů odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy. Prezentace se týkala dotačních titulů OP PPR a projektu polytechnického vzdělávání v rámci KAP. ´

Řídící výbor dále jednohlasně schválil SWOT-3 analýzu MAP a smlouvu o partnerství mezi všemi relevantními aktéry v oblasti vzdělávání městské části Praha 2.

Zápis z 2. jednání ŘV MAP

Zveřejněno: 04.07.2017
Vytisknout