BÍLÝ KRUH BEZPEČÍBlíže nespecifikovaný obrázek

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc
obětem a svědkům trestných činů.

Pomoc obětem kriminality

257 317 110 NONSTOP


DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUMBlíže nespecifikovaný obrázek

Adresa
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 – Michle

NON-STOP Linka důvěry DKC
241 484 149 nebo mobil 777 715 215

web Linky důvěry DKC: http://www.linkaduverydkc.cz


ACORUSBlíže nespecifikovaný obrázek

centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

nonstop telefonní linka: 283 892 772

e-mail: info@acorus.cz
fax: 283 890 671
adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11)


PROBLEMATIKA DROG

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality MČ Praha 2 (2015 - 2018)
Generace dnešních dětí je silně ohroženou skupinou. Nabídka drog je velmi široká, přístup k nim snadný a mechanizmy omezující šíření drog teprve postupně vznikají.