Proč existuje Linka důvěry Diakonie ČCE

Linka důvěry Diakonie ČCE je na telefonním čísle 222 514 040 k dispozici každý všední den od 9:00 do 22:00. Je určena lidem v krizové situaci, jejíž příčiny mohou být různé:
• ztráta někoho či něčeho významného (zdraví, partnera, zaměstnání, smyslu života apod.)
• nutnost volby mezi variantami (zůstat v nespokojeném manželství, nebo se rozvést?, být svobodnou matkou, nebo jít na interupci?, jít do domova důchodců, kam se mi nechce, i když bych zároveň rád uvolnil byt pro mladé?)
• změna zaběhlého způsobu života

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout