Projekt Veřejný prostor na základní škole Vratislavova

Letos se žáci ze základní školy Vratislavova pod vedením paní učitelky Martiny Poláčkové zapojili také do projektu Město do kapsy – Veřejný prostor v okolí školy.

Projekt je zaměřen na poznání a analýzu veřejného prostoru v městské části, v níž sídlí zapojená škola. Na veřejný prostor žáci mohou nahlížet z hlediska mobility, kulturního a přírodního dědictví nebo estetiky a rekreace. Žáci se takto mohou angažovat v komunitním rozvoji obce.

Projekt začíná dotazníkovým šetřením mezi spoluobčany. Žáci se spoluobčanů ptají kam chodí, když chtějí odpočívat, kam chodí, když chtějí sportovat, kam by poslali se podívat turisty, jak jsou spokojeni s dopravou. Poté se žáci sami zamysleli, jak a kde tráví svůj volný čas, kde je jim dobře a kde naopak není a vytvořili pocitovou mapu svého okolí. Z dotazníkového šetření a pocitové mapy vyšlo, že nejnavštěvovanějším místem je Vyšehrad, hřiště na Výtoni, DDM klub. Naopak místem, kde se lidem nelíbí, je křižovatka na Výtoni a okolí vlakových kolejí.

V tématu estetika a rekreace se tazatelé zamysleli nad trávením volného času různých osob (maminka s dětmi, sportovec, důchodce, pejskař, …) a nad tím, zda mají lidé kde odpočívat, posadit se. Zhodnotili, že lavička chybí poblíž vchodu do školy například pro rodiče, kteří čekají na své děti, či naopak.

V tématu kulturního dědictví žáci pátrali po zajímavém opomíjeném místě v okolí školy. Takovéto místo našli v budově bývalého nádraží Vyšehrad. Jde o secesní budovu na adrese Svobodova 86/2, která byla vyhlášena kulturní památkou, přesto však  již řadu let chátrá.

Fotografie dětí při práci a vyplněné pracovní listy si můžete prohlédnout zde: https://www.mestodokapsy.cz/verejny-prostor/.

Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec.

Projekt veřejný prostor

Dotazování na Vyšehradě


Zveřejněno: 16.07.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout