Projekt Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 je ve fázi realizace

Projekt „Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ je od 1. 6. 2017 ve fázi realizace. Smlouva s realizátorem stavby byla již podepsána a v nejbližších dnech bude zahájena realizace stavebních prací. Je očekáván podpis smlouvy o finanční podpoře z ESIF s poskytovatelem finanční podpory (Magistrát HMP).

bill

Obrázek ve fromátu PDF
Vytisknout