Průchod z Folimanky na Bastion je opět volný

 TISKOVÁ ZPRÁVA

Průchod z Folimanky na Bastion je opět volný

 

Více než tři roky neměli návštěvníci Folimanky možnost zvolit si při cestě na Ztracenku a směrem ke Karlovu průchod skrz novoměstské hradby, vybudovaný zároveň s rekonstrukcí Bastionu. Kvůli nedaleké havárii zdi byl, stejně jako točité schodiště vedoucí nahoru na terasy, uzavřen. Nyní jsou opravy hradeb dokončeny a nejkratší cesta k Bastionu a Ztracence je volná.

Když v listopadu roku 2012 městská část Praha 2 otvírala zrenovovaný Bastion Novoměstských hradeb, jeho velkou předností bylo přímé propojení do parku Folimanka přes originální točité schodiště a průchodem hradbami do Horské ulice. Rekonstrukce Bastionu a všechny na něj navazující stavby jsou dílem Ateliéru MCA, který za jedinečné řešení celého prostoru získal četná ocenění od odborné veřejnosti.

Již v létě roku 2013 však musely být točité schodiště i průchod hradbami znepřístupněny. Návštěvníci si tu tehdy poprvé mohli přečíst cedule, upozorňující na uzavření brány mezi Horskou ulicí a Folimankou „z důvodu prováděných prací a padajícího kamení“. Vydržely tu opravdu dlouho, stejně jako kovové zábrany a další zátarasy, zamezující vstup k místům havárie hradeb.

Přestože se hned po uzavření průchodu v roce 2013 začala zpracovávat projektová dokumentace, práce na samotné opravě mohly být zahájeny až na podzim roku 2015. Tak dlouho trvalo najít způsob, jak zeď opravit, který by byl akceptovatelný i pro památkáře. Náročné opravy poškozených Novoměstských hradeb, probíhající v režii a za investice hlavního města, nyní dospěly k závěru.

Stavba fortifikace má svá pravidla. Ta však v tomto případě v historických dobách ani při pozdějších opravách nebyla dodržena. Stěna hradby se obvykle skládá ze dvou paralelních stěn, které bývají stavebně provázány a mezera zasypána. To má pomoci odolávat zásahu projektilů z děl. Zde provázání chybělo, stejně jako opěrné vnější pylony, které by poměrně tenkou zeď z nepravidelných kamenů pospojovaných málo kvalitní malbou udržely. Vliv počasí a střídání nebývalého sucha s obdobím nebývalých dešťů v poslední době mělo svůj vliv. Na stav zdi kolem Bastionu rozhodně nemělo vliv provedení průchodu, které je v masivní hradbě mimo jeho stěny. Hradby podél Bastionu zde byly opravovány již mnohokrát, ale nikdy pořádně. Teprve nyní je oprava důkladná.

„Jsme rádi, že se tato část parku konečně zprůchodní pro veřejnost, to byl náš záměr při rekonstrukci Bastionu a jeho okolí. Městská část v tomto případě mohla pouze přihlížet, jak se věci vyvíjejí. Novoměstské hradby patří hlavnímu městu, a to také řídilo a financovalo jejich opravy. Nyní celý areál opět získá svůj ztracený kontext,“ říká zástupce starostky MČ Praha 2 Václav Vondrášek a dodává: „Není to jediná dobrá zpráva pro veřejnost, pokud jde o park Folimanka. V těchto dnech městská část otevřela další partie, které prošly rekonstrukcí a z dříve zanedbaného koutu se proměnily v pěší promenádu nad Nuselským údolím. Tzv. Sluneční terasa se naplno zaskví na jaře, kdy bude možné dokončit zahradnické práce.“
Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 15.12.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout