Rada

RMČ Praha 2 měla na svých řádných jednáních 6. a 20. 4. a na mimořádném jednání 16. 4. na programu celkem 103 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila uzavření smluv souvisejících s výstavbou podzemních garáží Na Smetance, úpravy rozpočtu (oblasti životního prostředí a školství a činnost místní správy), poskytnutí finančního daru klientům tísňové služby, nákup depozitní směnky, poskytnutí finančního příspěvku na kustody školních hřišť a termín, místo konání a program 10. řádného zasedání ZMČ Praha 2. Koná se 11. 5. 2004 od 16:00 v Novoměstské radnici a je veřejné.
Rada navrhla členy a náhradníky za MČ Praha 2 do komise pro vyhodnocení soutěže na správce zóny placeného stání. Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení na opravy bytových domů, na rekonstrukci školního hřiště, s přidělením příspěvku ministerstva kultury na rekonstrukci kostelů sv. Štěpána a sv. Ludmily, s navrženou variantou obnovy Pavilonu v Havlíčkových sadech, s výběrem dodavatele na osazení regulačních prvků ústředního topení a opravy škol, s přijetím finančního daru, se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v domě Vinohradská 42 městské policii a s poskytnutím finančních dotací Dennímu stacionáři Akord.
Rada vzala na vědomí projekt policie ČR „Auto není trezor“ a Analýzu oblasti školství MČ Praha 2 – 2004. RMČ předložila k diskusi záměr sloučení ZŠ Slezská a Na Smetance; odvolala a jmenovala členy sociální komise. Ke standardním bodům patřila bytová problematika a pronájem nebytových prostor nebo veřejného prostranství (výměny bytů, uzavření, prodloužení a změna nájemních smluv, zveřejnění bytů za smluvní nájemné, podání žaloby, zajištění bytové náhrady, výběrové řízení na pronájem nebytových prostor) a povolení vjezdu na veřejná prostranství.

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout