Rada

Rada městské části Praha 2 měla na svém mimořádném jednání 8. ledna a řádném jednání 13. ledna na programu celkem 34 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila termín, program a místo konání 8. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, zrušení obecního zájmu u nebytových prostor ve zdravotnictví a zvýšení nájmu v ordinacích a lékárnách, zapojení MČ Praha 2 do procesu komunitního plánování a poskytnutí finančního daru klientům tísňové služby.
Radní souhlasili s návrhem vyrovnaného rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2004 s objemem příjmů ve výši 432 539 tisíc Kč, výdajů ve výši 499 674 tisíc Kč a s použitím úspory z minulých let ve výši 67 135 tisíc Kč, s návrhem plánu hospodářské činnosti na rok 2004 a s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2007 (v době expedice tohoto čísla již budou rozpočet a plán hospodářské činnosti MČ Praha 2 na rok 2004 projednány Zastupitelstvem městské části Praha 2). Dále rada souhlasila se záměrem realizovat výstavu Proměny Prahy 2, s vypsáním výběrových řízení na osazení termoregulačních ventilů ústředního topení a s přijetím daru od společnosti CEELI Institut na projektovou dokumentaci dětského hřiště.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit zásady prodeje a kritéria výběru bytových domů. Stanovila rovněž platy a odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální, ve zdravotnictví a v kultuře. Rada odvolala a jmenovala členy svých komisí. Ke standardním bodům patřila bytová problematika (návrh kandidátů na byty z kvóty hl. m. Prahy, podání žaloby na určení výše nájemného, podání žaloby na zaplacení dlužné částky, podání žaloby na určení neplatnosti výměny bytů, zajištění ubytovny, prodloužení, změna a uzavření nájemních smluv, zařazení do seznamu uchazečů o byt, přechod nájmu, výměny bytů a uzavření splátkových dohod).

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout