Radikální změna kontroly parkování

Upozorňujeme na nový systém zón placeného stání (ZPS), který na území MČ Praha 2 začne platit od 1. 10. 2017. Veškeré informace o druhu zón a jejich režimu parkování naleznete na webu provozovatele ZPS www.parkujvklidu.cz. Stávající systém ZPS se prozatím nemění a platí tedy všechny informace uvedené na webu oddělení dopravy http://www.praha2.cz/Zona-placeneho-stani-2.

Nový systém kontroly

Od 1. 10. 2017 se zásadně změní zejména systém kontroly, zda vozidlo parkuje v zóně oprávněně. Stávající parkovací karty se (v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 244 ze dne 9. 2. 2016) budou používat jen do 30. 9. 2017, po tomto datu je nahradí elektronická parkovací oprávnění a parkovací karty bude třeba z čelního skla odstranit. Kontrolu řádně uhrazeného parkovacího oprávnění pak budou každý den provádět vozidla skenující registrační značky. Pokud nebude pro naskenovanou registrační značku vozidla řádně uhrazeno parkovací oprávnění, systém odešle podezření na přestupek Městské policii.

Parkovací karta a parkovací oprávnění není totéž

Žadatel, který si zakoupí parkovací oprávnění na období přesahující 30. 9. 2017, obdrží parkovací kartu s vytištěným datem platnosti jen do 30. 9. 2017 a současně i doklad, do kdy má uhrazeno parkovací oprávnění. Od 1. 10. 2017 parkuje již bez karty na základě uhrazeného elektronického parkovacího oprávnění až do vypršení jeho platnosti.

Osobní stránky uživatele

V novém systému ZPS bude možné spravovat svá parkovací oprávnění elektronicky prostřednictvím osobních stránek uživatele. Výhodou je, že bude-li žádost schválena, nebude již nutná žadatelova návštěva výdejny parkovacích karet. Pouze provede bezhotovostní úhradu a parkování si tak sám prodlouží, mj. bude také upozorněn na blížící se konec platnosti parkovacího oprávnění. Zřízení přístupu je možné již nyní uvedením kontaktního e-mailu na výdejně parkovacích karet.

Jednorázové stírací parkovací karty

V novém systému ZPS již nebudou platit jednorázové stírací parkovací karty, které lze na pokladně ÚMČ Praha 2 zakoupit pouze do 30. 6. 2017. Platnost těchto karet pro oblast MČ Praha 2 končí ke dni 30. 9. 2017 v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 244 ze dne 9. 2. 2016.

Pečovatelské parkovací karty

Současný režim výdeje pečovatelských parkovacích karet na základě výjimek z místní úpravy provozu potrvá do 30. 9. 2017, stejně tak skončí platnost pečovatelských parkovacích karet. Od 1. 10. 2017 již platí nový režim ZPS s placením parkovného prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (návod zde: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/10/VPH-pecovatele.pdf). Znamená to, že s blížícím se přechodem na nový systém ZPS se bude zkracovat doba, na kterou se výjimka uděluje, jelikož nelze přesáhnout datum 30. 9. 2017.  

Elektromobily

Parkovací kartu pro elektromobil lze získat pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy po telefonické domluvě na čísle 236 002 138 (sdělení RFD MHMP zde: http://www.parkujvklidu.cz/zmena-zpusobuje-vydeje-pop-pro-elektromobily/).  

Vyhrazená parkoviště pro invalidy

Jelikož s novým systémem dojde k celkovému přeznačení ZPS MČ Praha 2 novými dopravními značkami, může v některých případech dojít k přesunu již stanovených vyhrazených míst pro osoby tělesně postižené v rámci uličního úseku. Všichni takto dotčení žadatelé budou v předstihu písemně vyrozuměni oddělením dopravy ODÚR ÚMČ Praha 2.

 

oddělení dopravy ODÚR ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 28.11.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout