Reakce na prohlášení rodičů žáků Základní školy Slezská

• Všechny subjekty, které budou po sloučení působit v budově Slezská, budou subjekty školské, jejichž zřizovatelem je, kromě mateřské školy, hl. m. Praha (ZUŠ I. Hurníka, Zvláštní a praktická škola a DDM). Budova ponese i nadále název K. V. Raise.
• Rodiče nemusejí mít obavy, že program rozšířené výuky matematických a přírodovědných předmětů zanikne. Do ZŠ Na Smetance bude přesunut program rozšířené výuky, a ta se stane školou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
• Prostory ZŠ Na Smetance jsou dostatečné a nic nebrání přesunu všech tříd, které budou v ZŠ Slezská ke 30. 6. 2006: zápis do 1. tříd nebude v příštích 2 letech do ZŠ Slezská prováděn.
• ZŠ Na Smetance leží v klidové zóně a v zeleni. Přístup ke škole je srovnatelný s přístupem k ZŠ Slezská: přechody pro chodce jsou vybaveny světelnou signalizací.
• Zázemí učitelského sboru v ZŠ Na Smetance je velmi kvalitní a zvýšením počtu učitelů po sloučení se nezhorší.
MČ je nucena z finančních důvodů racionalizovat provoz ve školských budovách.
Detailní odpovědi na výše uvedené dotazy rodičů i další informace jsou uveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 2 a ZŠ Slezská a byly opakovaně zodpovězeny ústně mnou, radním dr. Polechou i PaedDr. Hanou Vítovou, ředitelkou ZŠ Na Smetance, na jednáních s Radou školy, Radou rodičů a valných hromadách rodičů žáků ZŠ Slezská.
   

PaedDr. Jana Rybínová, předs. komise vých. a vzděl

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout