Reakce na výzvu občanského sdružení Grébovka

Především bych chtěl předeslat, že jsem přesvědčen o tom, že rada městské části komunikuje o problémech spojených s rekonstrukcí Gröbeho vily, souvisejících nemovitostí i parku samotného maximálním možným způsobem. Kromě semináře, který autoři výzvy zmiňují, chci připomenout minulé číslo Novin Prahy 2. Ostatně i některé výroky a jednání občanského sdružení Grébovka dokládají, že jsou informováni velmi dobře, leckdy lépe než já jako neuvolněný radní.
Samotnému obsahu výzvy chci za svoji osobu vyjádřit téměř bezvýhradnou podporu. Navíc si myslím, že kolegové radní se mnou budou souhlasit. Domnívám se, že se s autory výzvy shodnou v otázce povrchu chodníků, požadovaného zrušení dětského hřiště (viz informace z jednání RMČ), využití Pavilonu či úpravy zákazu vjezdu do Havlíčkových sadů ve smyslu zpřesnění jeho formulace. Bohužel jsem přesvědčen, že hlavní spor nebude veden se společností CEELI Institut – oněmi v loňském roce démonizovanými „Američany“ – nýbrž s orgány památkové péče. Zástupci samosprávy městské části s nimi vedou ostré spory nejen při projednávání této problematiky, ale v mnoha dalších věcech. Namátkou zmíním chystanou rekonstrukci náměstí Míru či rekonstrukci budovy Úřadu městské části. Členové rady se snaží skloubit zájem památkářů na navrácení lokalit do původního stavu se zájmem veřejnosti na jejich pohodlném a účelném využívání.
Vítám proto obsah výzvy, i přes některé formulace naznačující, že jednáme za zády občanů a proti jejich zájmům. Právě proto, že městská část bude investorem rekonstrukce Havlíčkových sadů, bude se snažit hájit oprávněné zájmy občanů. Vyzývám všechny, kteří mají zájem na tom, jak rekonstrukce dopadne, aby se nadále zajímali o všechny podrobnosti a také aby v rámci svých možností zdárnému průběhu projednávání pomohli.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout