Reakce...

Představa, že parkující auta z ulic přesuneme výhradně za město, rozhodně zatím nemá většinovou podporu. Po nepříliš dobrých zkušenostech s jiným jednostranným řešením - zónou v části Prahy 1, spravovanou Evroparkem, skupina odborníků připravuje návrh celoměstského systému řešení parkování, který počítá s vyváženým použitím více regulačních nástrojů. Tímto klíčovým a velmi složitým problémem se začnou naše noviny zabývat již v některém z příštích čísel.
Volební program Unie svobody jak pro Prahu 2, tak pro celou Prahu neobsahuje ani náznak v článku podsouvané myšlenky.
Dopravní řešení v oblasti ohraničené ulicemi Vinohradská, Italská, Anglická a tramvají ve Škrétově postupně přestávalo vyhovovat jednak pro zhoršující se možnost výjezdu Rubešovou ulicí, jednak v souvislosti s několika novými stavbami v této oblasti. V rámci územních řízení na tyto stavby byla stavebníkům nařízena realizace vyhláškou předepsaného počtu parkovacích stání, ale bohužel do projektů nebyla současně zahrnuta odpovídající dopravní opatření. Napravovat tento nedostatek pak znamenalo už jen vybírat ze samých špatných řešení. Po asi ročních diskusích a průzkumech se na konci minulého roku shodly zúčastněné instituce (odbor dopravy magistrátu, Ústav dopravního inženýrství a dopravní inspektorát Policie ČR), že z hlediska širších dopravních vztahů je nejpřijatelnější varianta zdvousměrnění Římské v úseku Balbínova – Rubešova. Samospráva nesouhlasila s nadšením, ale s vědomím, že lepší řešení se už nenajde. Ubývá ne 16, ale 11 parkovacích míst, protože se současně v Římské ruší 5 vyhrazených stání.
Zintenzivnění podpory města pro MHD a změna systému péče o komunikační zeleň (Praha 2 by ji postupně měla převzít od magistrátu) jsou prioritami i pro obvodní radu.
Domnívám se, že témata z článku Mgr. Czerného jsou spíše věcná a zaslouží si jiný tón prezentace, než který byl zvolen.

Karel Winkelbauer, zástupce starosty

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout