Rekonstrukce Viničního altánu

Viničný altán je první zahradní stavbou v Havlíčkových sadech, která se dočká rekonstrukce. Náklady se odhadují na 12 – 15 mil. Kč a uhradí je městská část. Projektovou dokumentaci v současné době dokončuje architektonické studio D. U. M. architekti. Také se jedná o budoucím využití této kulturní památky.
Objekt Viničního altánu byl postaven v letech 1871 – 1888 jako součást honosného letního sídla průmyslníka Moritze Gröbeho. Stavba celého komplexu byla realizována podle návrhu Antonína Barvitia a Josefa Schulze, který se především podílel na dotváření interiérů a doplňkových staveb. Viniční altán se stal vedle umělé jeskyně – grotty, kašny se sochou Neptuna a pavilonu jedním z romantických doplňkových prvků rozsáhlého komplexu Gröbeho vily.
Viniční altán byl vystavěn ve dvou výškových úrovních na menší kamenné terase zaříznuté do prudkého svahu vinice. Jednotlivé objekty, ze kterých se skládá – spodní zděná část, horní dřevostavba vyhlídky, spodní dřevostavba terasy se symetrickými křídly postraních pergol – jsou vůči sobě velice citlivě a dobře vyváženy.
V současnosti je ve zcela dezolátním stavu. Celodřevěné sloupy v horní části stavby, které nesou zatím ještě při sobě držící prvky střešní konstrukce, jsou značně poškozené. K zajištění stability celého objektu byla použita doplňková provizorní tesařská konstrukce, v současné době mírou svého poškození místy již nefunkční. Ve spodní části stavby chybí část konstrukce, střecha je místy propadlá, část konstrukce je již zřícená. Celkově je technický stav spodní části horší než v části horní. Na základě havarijního výměru památkářů má být Viniční altán opraven nejpozději do konce letošního roku. Pokud se nezdrží stavební řízení, mohl by být dokončen do vinobraní.

red

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout