Rekonstrukce bývalého hotelu Kriváň

Chátrající budova bývalého hotelu Kriváň a dva sousední objekty na nároží náměstí I. P. Pavlova a Legerovy ulice projdou v blízké době rozsáhlou přestavbou. Majitel nemovitostí a zároveň investor celé akce společnost DEVELOPMENT COMPANY I, s. r. o., ve výsledném návrhu zachovává ze současných objektů pouze uliční fasády a místnost secesní kavárny. Další cenné dochované architektonické prvky mají být po dohodě s památkáři použity v nových interiérech navržené administrativní budovy. V podzemí pod celým pozemkem budou vybudována tři podlaží garáží.
Městská část Praha 2 vystoupila v územním řízení především v roli majitele sousedního domu Sokolská 56 s cílem hájit minimalizaci vlivů a důsledků plánované rozsáhlé stavební činnosti na jeho nájemníky. Mezi investorem a městskou částí byla uzavřena smlouva o konkrétních opatřeních, řešena je také možnost náhradního ubytování, bude-li nezbytné.
Nezbývá než doufat, že tato rozsáhlá přestavba bude zdárně dokončena co nejdříve a kolemjdoucím se naskytne příjemnější pohled na nároží náměstí I. P. Pavlova, než byli zvyklí vídat v posledních letech.

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout