Rodiče dětí ze Základní školy Slezská nesouhlasí se sloučením

Rodiče žáků ZŠ K. V. Raise, Slezská 21, vydali ve středu 26. května prohlášení ke sloučení škol Na Smetance a Slezská. Se záměrem nesouhlasí z následujících důvodů:
• Zánik názvu ZŠ K. V. Raise s tradicí od r. 1897.
• Obavy, že nebude v současné kvalitě zachován program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů, v jehož rámci žáci tradičně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
• Obavy, že není technicky možné, aby se škola K. V. Raise přestěhovala ve víceméně nezměněné struktuře do budovy ZŠ Na Smetance.
• Špatná dostupnost budovy ZŠ Na Smetance, nebezpečnost Vinohradské třídy a Italské ulice jako dopravních tepen při přechodu dětí do a ze školy, větší riziko v okolí budovy – zastávka metra Muzeum (drogy), bezprostřední blízkost terorizmem ohrožených objektů (Svobodná Evropa, Hlavní nádraží, Český rozhlas).
• Obavy, že vzhledem k uvažovanému počtu žáků nebudou prostorové požadavky vyhovovat nejen na počet učeben a družin, ale ani na zázemí učitelského sboru.
Žádají nezaujatý hygienický posudek, odložení rozhodnutí o sloučení, doložení projektové dokumentace včetně rozpočtu k předpokládaným opravám obou budov. Dále požadují přehodnocení plánu optimalizace školství v Praze 2 s ohledem na demografický vývoj v nadcházejících 10 letech a na praktické dopady již uskutečněných „sloučení“.
Navrhují buď neprovádět sloučení vůbec, nebo, je-li sloučení škol z hlediska optimální organizace ve školství opravdu nezbytné, doporučují, aby výuka dětí z obou škol nadále probíhala v budově ve Slezské, jež je podle předložené dokumentace prostornější, architektonicky hodnotnější a dispozičně lépe vyhovující.

Celý text prohlášení najdete na www.praha2.cz a na www.zsslezska.cz

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout