Rodinný lékař z Podskalí

V prosinci zemřel po krátké, těžké nemoci významný český lékař MUDr. Jan Vaněk. Více než 40 let léčil nemocné v pražském Podskalí.
Byl rodinným lékařem v pravém smyslu toho slova – vždyť k němu postupně přicházeli pacienti tří generací. V anonymitě velkoměsta to bylo nepochybně výlučné postavení, protože v Praze se již dávno vytratil onen důvěrný vztah mezi lékařem a nemocným, obvyklý na venkově – že lékař byl nejen dopodrobna seznámen s chorobami všech členů rodiny, ale také znal své pacienty zblízka a osobně a býval zasvěcen i do většiny rodinných záležitostí. Ať už radostných nebo neradostných.
V jednom rozhovoru MUDr. Vaněk shrnul své názory na postavení praktického lékaře: „Víte, moderní medicína potřebuje dnes dva typy lékařů. Specialisty v oborech a pak článek, který spojuje veškerou péči o člověka, a to je v našich podmínkách obvodní lékař, odborník všeobecného lékařství. Nemocní potřebují nejen odbornou péči, ale také soucítění, což je součást lékařské terapie, která je tak vzácná v českých poměrech. S terapií soucítění se setkáváme v zahraničí. Výsledky léčby nemocných jsou kvalitnější. Tuto vlastnost a metodu se lékaři nenaučí nikde na fakultě, tu musí mít v sobě.“
Narodil se v roce 1928 v Albrechticích nad Vltavou nedaleko Písku. V roce 1947 odešel do Prahy na medicínu a poté, co ukončil studia na lékařské fakultě UK, se do jižních Čech vrátil. Strávil šest let v Českých Budějovicích a přestože v roce 1958 definitivně přesídlil do Prahy, na svůj rodný kraj vždycky vzpomínal s láskou a často se tam vracel. Nedlouho po promoci měl nadaný a pracovitý mladý lékař se dvěma atestacemi vyhlídky na strmou vědeckou kariéru, okolnosti však rozhodly jinak. Doba, v níž členství v KSČ bylo důležitější než profesionální předpoklady a znalosti a v níž se rozhodně necenil charakter ani zodpovědnost, poznamenala i životní cestu MUDr. Jana Vaňka. Po krátkém působení na interním oddělení v Mělníku a na III. interní klinice Fakultní nemocnice v Praze se stal „obyčejným“ praktickým lékařem v Podskalí. Nikdy však tohoto osudového zvratu nelitoval. Naopak, právě tady, ve svém obvodu, strávil více než čtyřicet let profesionálního života a vydobyl si tu nejen úctu a respekt, ale také lásku svých pacientů. Jako skvělý diagnostik mnoha lidem pomohl, dalším zachránil život a nikdy přitom nešetřil laskavým slovem. Tento všestranně vzdělaný, humánní a hluboce věřící člověk svou práci nade vše miloval a věnoval se jí naplno až do poslední chvíle. Každý, kdo se s ním setkal, potvrdí, že MUDr. Jan Vaněk patřil k osobnostem, za něž se jen těžko najde náhrada. Patřil totiž ke generaci lékařů, pro které jejich povolání bylo zároveň i celoživotním posláním.    

Text: ak. mal. Libuše Miková

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout