Sběrné dvory na území hlavního města Prahy

ZDARMA PRO OBČANY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SBĚRNÝ DVŮR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, PERUCKÁ 2542/10, PRAHA 2 – VINOHRADY
(provozovatel Komwag, podnik údržby a čistoty města, a.s.)

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA – tel. 236 040 011, 236 040 000

  Provozní doba

  Letní čas

  Zimní čas

  Pondělí - Pátek    

  8:30 - 18:00      

  8:30 - 17:00      

  Sobota

  8:30 - 15:00

  8:30 - 15:00

Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.)
. Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající.

Vjezd vozidel je omezen na max. nosnost do 3,5 tuny.

Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území města, mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.


ODEBÍRANÝ ODPAD

Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

Suť z bytových úprav v množství do 1m³ zdarma

Dřevěný odpad

Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)

Kovový odpad

Papír, sklo, plasty, nápojové kartony

Nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie, barvy, ředidla, léky, lepidla aj.)

Pneumatiky – 25 Kč za kus (pouze bez disků)

Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, PC, malé spotřebiče, hračky aj.)

Použitý textil, obuv a oděvy (pro Diakonii Broumov)

Použité oleje a tuky slité v uzavřených PET lahvích

Sběrný dvůr je řízen obsluhou, která Vám ochotně pomůže se správným uložením odpadu do příslušného kontejneru, resp. sběrné nádoby.


MOŽNOST OBJEDNÁNÍ ODVOZU ODPADU DO SBĚRNÉHO DVORA

Pražané mají také možnost zajistit si odvoz objemného odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou zaslanou faxem (236 040 003), e-mailem (sbernydvur@komwag.cz), poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.

Cena za položku bez DPH.

  Cena za naložení 1m³    

  500 Kč    

  Cena za 1 km

  25 Kč

Podrobnosti lze dohodnout také na tel. čísle 236 040 000.  


OSTATNÍ SBĚRNÉ DVORY HL. M. PRAHY


Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

(734 161 076, provozovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. )

             

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

(731 122 891, provozovatel: Pražské služby a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice

(605 07 90 49, provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Košíře

(727 80 45 18, provozovatel: Regios a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice

(736 51 82 04, provozovatel: Pražské služby a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Voctářova, Praha 8 – Libeň

(731 90 96 53, provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany

(284 09 85 81, provozovatel: Pražské služby a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Dřevčická 44, Praha 10 – Malešice

(777 146 004, provozovatel: Domeček - odpady, s.r.o.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov

(236 04 00 11, 236 04 00 00, provozovatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany

(244 40 01 64, 739 47 79 64, 603 53 91 71, provozovatel: Správa bytových objektů Praha – Modřany) 

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje

(777 30 12 01, provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy

(733 16 48 10, provozovatel: Pražské služby a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

V sudech 1488, Praha 16 – Radotín

(257 91 17 58, provozovatel: Technické služby Radotín)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Jilemnická, Praha 19 - Vinoř

(731 62 64 16, provozovatel:Pražské služby a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

KCihelně 420, Praha 19 – Satalice

(73666 15 60, provozovatel: Ipodec - čisté město a.s.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice

(281 92 49 59, provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ P20)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice

(602 20 21 91, provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o.)

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves

(731 12 29 05, provozovatel: Pražské služby a.s.)


MOŽNOST OBJEDNÁNÍ ODVOZU ODPADU DO SBĚRNÝCH DVORŮ

www.portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty
/objednavkovy_odvoz_odpadu_do_sberneho_1.html


NOVĚ JE MOŽNÉ NA VŠECH SBĚRNÝCH DVORECH ODEVZDAT POUŽITÝ TEXTIL A OBUV PRO DIAKONII BROUMOV

www.portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/sber_textilu_obuvi_a_odevu_na_sbernych.html


DALŠÍ INFORMACE PRO OBČANY

www.portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/index.html