Sbírka pro linku důvěry

Linka důvěry Diakonie Československé církve evangelické (tel.: 222 514 040) děkuje drobným dárcům, od kterých získala od poloviny září ve veřejné sbírce již 93 310,90 Kč. Linky důvěry jsou poměrně snadno dostupnou a přitom účinnou formou pomoci lidem v krizových životních situacích. Na Linku důvěry Diakonie nejčastěji volají lidé s manželskými, partnerskými či rodinnými problémy a lidé osamělí. Zvláštní poděkování patří všem anonymním dárcům a 150 dobrovolníkům – studentům SOŠ a VOŠ Evangelické akademie v Praze, kteří při zahájení sbírky tyto dárce oslovovali v ulicích Prahy.
Děkujeme také pražským firmám, které naši trvalou veřejnou sbírku podpořily: LEROS, TESCO STORES ČR, PRINTEK, SUVENYRY.COM, SODKO. Číslo konta Linky důvěry Diakonie je 19 – 1932094339/0800, v. s. 620, k. s. 0558. Další informace získáte na tel.: 222 520 589, 222 521 912 nebo na e-mailu: skp@diakoniecce.cz.    

red

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout