Seminář Exekuční řízení - nepodceňujte rizika

Další bezplatný seminář, který proběhl v budově Úřadu městské části Praha 2, byl věnován exekucím. Pořádala ho Občanská poradna Společnou cestou s Humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2.  V průběhu semináře lektorka popsala exekuční řízení a rozebrala nejčastější formy exekucí vedených na majetek fyzických osob.
Účastníci semináře tak byli seznámeni s typickými problémy, které v souvislosti s exekucí řeší povinní a osoby jim blízké. Přednášející účastníky upozornïla na situace, kdy lze smysluplně podat návrh na úplné či částečné zastavení exekuce, požádat o sloučení exekucí, požádat o odklad jejího provedení nebo žádat o vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu a to včetně vysvětlení základních náležitostí takovýchto podání.
Seminář byl jako vždy určen pro laickou i odbornou veřejnost, při němž účastníci získají základní informace o dané problematice, včetně praktických ukázek dokumentů, které jsou v řízení zasílány exekutorem či účastníky

Text: red
Foto: vin


Zveřejněno: 25.05.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout