Senior akademie začne 1. března 2017

Program s tématickými okruhy přednášek pro posluchače

„SENIOR AKADEMIE“

 MČ Praha 2

(Nám. Míru č. 20, Praha 2, zasedací sál 6. patro, středa od 14.00 do 16.00 hodin)

 

Den

Čas

Téma

 

1. 3. 2017

14:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

- prezentace Městské policie hl. m. Prahy

 

14:30

PREVENCE OSOBNÍHO BEZPEČÍ

- doma, na ulici v prostředcích MHD 

- loupežná přepadení v bytech 

- loupežná přepadení na ulicích

- jak předejít napadení a případnému okradení 

 

 8. 3. 2017

14:00

ZÁKLADY PRÁVNÍHO VĚDOMÍ

- vysvětlení pojmů přestupek, trestný čin, přečin zločin,  alternativní tresty

- Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – děti mladší 15-ti let, mladistí

- Specifika nejfrekventovanějších trestných činů v ČR: krádež – prostá, kapesní, vloupáním; loupež.

- postavení a práva občana: svědek, oběť

- Zákon o obětech trestných činů

 

 15. 3. 2017

14:00

SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI

- problematika organizovaných kulturních zájezdů s prezentačními akcemi

- problematika předváděcích akcí a podomního prodeje

- nekalé praktiky prodejců

- závazkové právo

- podvodné jednání v občansko právním vztahu

 

 22. 3. 2017

14:00

FINANČNÍ GRAMOTNOST

- pojem finanční gramotnost

- výběr banky

- bankovní účet

- platební karta

- bezpečný bankomat – pravidla při výběru finanční hotovosti

- elektronické bankovnictví – internet banking

- elektronický obchod – nákup přes internet

- půjčky + praktické příklady

- problematika dlouhodobého zadlužení 

 

 29. 3. 2017

14:00

DOMÁCÍ NÁSILÍ

- co je to domácí násilí

- formy domácího násilí

- profil oběti a pachatele

- příčiny domácího násilí

- kde může oběť domácího násilí hledat pomoc

- rozdělení typů domácího násilí a jejich statistika

- chování svědků

- možnosti řešení pro oběti

 

15:00

CHOV PSŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

- právní úpravy související s chovem psů v ČR

- základní povinnosti chovatelů psů na území hl. m. Prahy

- základy bezpečného kontaktu se psy

- problematika volně pobíhajících psů

- pes v metropoli

- pes jako nedílná součást bezpečnostních opatření

- speciální výcvik psů pro bezpečnostní složky

- rady pro chovatele psů

 

 5. 4. 2017

14:00

ZABEZPEČENÍ MAJETKU

- mechanické, elektronické a další zábrany bytů, domů, 

  chat, automobilů apod.

- označování majetku a další podpůrné formy 

  zabezpečení

- oběť vloupání a pojištění majetku 

- posouzení a ohodnocení vlastního majetku – dotazník

 

 12. 4. 2017

14:00

KRIMINALISTIKA JAK JI NEZNÁTE

- co je kriminalistika a o čem pojednává

- rozdělení jednotlivých oborů

- popis osoby

- praktické využití programu Digital Physiognomy

- jak můžete pomoci 

 

 19. 4. 2017

14:00

BEZPEČNOST SENIORŮ V PROVOZU METROPOLE

- seznámení se zákonem č. 361/2000 Sb., a jeho doplňky

- pravidla pohybu chodců na chodníku

- přechody pro chodce a jak přecházíme

- dopravní nehody s přímou účastí chodců

- senioři v MHD

- pouliční kriminalita páchaná v souvislosti s využíváním MHD

- práce s reflexními materiály a jejich využití v praxi

 

 26. 4. 2017

14:00

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE

- co je mimořádná událost a krizová situace,

- druhy mimořádných událostí

- obecné zásady chování při mimořádných a krizových situacích

- evakuace, evakuační zavazadlo

 

 3. 5. 2017

14:00

NUTNÁ OBRANA, KRAJNÍ NOUZE

- právní rámec a vymezení nutné obrany a krajní nouze

- posouzení přiměřenosti sebeobrany

- efektivní a legální sebeobranné prostředky

- postup v případě využití nutné obrany

 

 10. 5. 2017

14:00

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

- seznámení se zásadami první pomoci, postupu činnosti při:

- akutním infarktu myokardu

- mozkové mrtvici

- mdlobě

- ukázka AED

- resuscitace

 

 17. 5. 2017

14:00

POŽÁRNÍ OCHRANA

- seznámení se zásadami požární ochrany

- možnosti vzniku požáru doma, na chatě apod.

 

24. 5. 2017

14:00

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ

- předání pamětních listů

 

 

 

Exkurze Muzeum PČR

Ke Karlovu 1, Praha 2

 

 

 

Exkurze Centrální operační středisko MP

Korunní 98, Praha 10

 

 

 

Exkurze Útulek pro opuštěná zvířata MP

V Zámcích 56, Praha 8

 

 

Program ve formátu PDF ke stažení ZDE

Zveřejněno: 13.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout