Setkání k rekonstrukci Vinohradské třídy (vloženo video)

Od soboty 9. března 2019 do poloviny července potrvá rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici. Spolu s opravou úseku mezi Škrétovou a Sudoměřskou ulicí zde vzniknou také bezbariérové přechody pro chodce a první ze série čtyř bezbariérových zastávek. Pro cestující je připravena náhradní autobusová doprava.

Rekonstrukce předchází poslední fázi, která zakončí proměnu Vinohradské ulice pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Tato část Vinohradské třídy je bez velkých zásahů v provozu téměř 40 let.

Stavba si vyžádá omezení jízdních pruhů v celé ulici. Pro motoristy bude zachován jízdní pruh ve směru Španělská – nám. Jiřího z Poděbrad z centra. Automobilová doprava od Flory po Legerovu povede Slezskou, z oblasti nám. Jiřího z Poděbrad bude svedena do Mánesovy ulice.

„Při realizaci všech staveb na území Prahy 2, tedy i při rekonstrukci Vinohradské ulice, žádáme investory o koordinaci prací a souvisejících opatření tak, aby byly dopady na obyvatele i podnikatele naší městské části co nejsnesitelnější. Koordinace na této stavbě se z mého pohledu vůbec nepovedla. Naopak dobře připravené jsou objízdné trasy, náhradní autobusová doprava a informace. Radnice Prahy 2 je připravena v maximální míře přenášet informace o všech změnách i o možnostech, jak se komplikacím nejlépe vyhnout. Je však nutné zdůraznit, že Praha 2 má se stavbou společné jenom území,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Tiskové konference se společně s místostarostou Prahy 2 Janem Korseskou zúčastnili náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., Petr Witovski.

Podrobnosti ke změnám jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.

Investorem rekonstrukce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., zhotovitelem Společnost RTT Vinohradská (STRABAG Rail, a. s. – EUROVIA CS, a. s.).

Zástupce zhotovitele a technický dozor stavby:  Ing. Miroslav Tožička ze spol. Inženýring dopravních staveb, a. s. Můžete se na něj obracet s případnými dotazy, tel.: 724 170 014.

Leták k rekonstrukci (soubor ke stažení ve formátu PDF)

tom
Foto: kav

Zveřejněno: 07.03.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout