Setkání maturantů Vinohradského gymnázia

Před 111 byl položen základní kámen Vinohradského gymnázia v Londýnské ulici. Oslavy založení gymnázia (zrušeného v roce 1961) se budou konat 15. listopadu v prostorách dnešní Základní školy Londýnská.
Členové přípravného výboru oslav se touto cestou obracejí na všechny, kteří mají k dispozici historické materiály týkající se gymnázia, aby je zapůjčili k sestavení almanachu. Zároveň hledají kontakty na bývalé studenty, aby se v listopadu mohlo sejít a zavzpomínat na uplynulá léta co nejvíce absolventů.
Kontakt: Jitka Fojtíková, tel.: 605/944 088, e-mail: JitkaFojtikova@seznam.cz.

Jitka Fojtíková

Zveřejněno: 11.08.2003 – support@publix.cz
Vytisknout