Setkání žáků evropských speciálních škol

Speciální školy pro zrakově postižené (nám. Míru 19) se v roce 2001 zapojily do tříletého projektu Denní život, vyhlášeného v rámci vzdělávacího projektu Evropské unie Socrates - Comenius.
Spolupracují tak se speciálními školami v belgických Antverpách, německém Dürenu, finském Keuruu a rakouském Mattighofenu. V minulých letech navázali žáci a pedagogové zmíněných škol vzájemné vztahy s důrazem na využívání nejmodernějších komunikačních technologií. Dorozumívacími jazyky se staly angličtina a němčina. Z pořízené dokumentace (fotografie, textový a notový materiál, audio i video záznamy) poznaly pražské děti každodenní život žáků zahraničních partnerských škol.
V rámci projektu, který financuje a schvaluje Komise pro vzdělání a výzkum Evropské unie, se zainteresovaní učitelé účastní dvakrát ročně pracovních setkání, na kterých plánují a hodnotí jednotlivé aktivity. Letos se konalo ve dnech 14. – 18. května v Praze a organizovaly ho Speciální školy pro zrakově postižené. Za klub olympioniků přijali pozvání Dana Zátopková a Imrich Bugár; za městskou část Praha 2 radní dr. Jan Polecha. Všichni přítomní se s nadšením vyjadřovali o tvůrčí mezinárodní spolupráci dětí a učitelů školy. Vyzvedli mimořádnou schopnost ředitelky dr. Anny Lunerové vytvářet kvalitní podmínky pro prosperitu školy. Vzácná přítomnost olympijské vítězky v hodu oštěpem z finských Helsinek a „patronky“ školy Dany Zátopkové prožívání mimořádných chvil umocnila.
Žáci navíc v několika vystoupeních předvedli nejrůznější dovednosti, kterým je škola naučila. Spektrum nabízených zájmových oblastí je zde široké – hra na flétnu a klavír, výuka zpěvu v pěveckém sboru, atletické, goalballové a plavecké tréninky, výuka hry v šachy, tvořivá práce s keramickou hmotou, výuka společenského tance apod. Hosté vysoce hodnotili úroveň školy co do vybavení, výkonů pedagogů a žáků i nabízených volnočasových aktivit a odjížděli s mnoha podněty, jak uvést v život něco z toho, co v Praze viděli.

Mgr. Jana Gabrielová

Zveřejněno: 08.07.2003 – support@publix.cz
Vytisknout