Silniční zákon versus budka

Každého z nás rodiče i škola do života vybavili zásadami a cestu nám vydláždili mnoha radami. Některé jsme ke své škodě opustili již v době puberty, jiné se ukázaly být pro naši budoucnost nepoužitelné. Ale jsou jiné, které se nám natolik zadřely pod kůži, že nám jejich opomenutí působí značné nepohodlí v podobě hryzajícího svědomí.

Rada, kterou jsem si do dospělosti odnesla já, zní: „Přecházej přes ulici vždy tam, kde jsou semafory a pokud nejsou v dohledu, najdi si přechod!“ „Zebra“ na Karlově náměstí, poblíž Černého pivovaru směrem k zastávce tramvají č. 22 a 23 se mi přímo nabídla, tramvaj zrovna přijížděla, a zdálo se, že plánovanou schůzku stihnu. Nestalo se tak. Před přechodem totiž stojí telefonní budka a aby toho nebylo málo, za ní je manipulační stanice autobusu na Strahov. A ten autobus tam zrovna stál. Takže – i kdybych podle nového silničního zákona řidičům naznačovala svůj nezvratný úmysl přejít, nebylo by mi to nic platné. Za tou budkou byste mohli předvádět od záchvatu padoucnice po tanec svatého Víta cokoliv. Lid, proudící po chodníku by se jistě pobavil, nicméně přijíždějící řidič by z vašeho „představení“ neměl ten pravý požitek, protože by nic neviděl.
Chodec má jedinou možnost, kterak projíždějícímu řidiči naznačit svůj úmysl přejít a prostě do vozovky vstoupit. Pohled řidiče si netroufnu odhadnout – sama neřídím. Domnívám se ale, že musí nabýt dojmu, že potměšilý chodec, skrývající se za budkou, se chystá buď spáchat pod koly jeho vozu sebevraždu, nebo chce vytlouci z případného úrazu pojistné plnění.
Ze zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ustanovení § 90, odstavec 1, vyjímáme: „Držitel telekomunikační licence a držitelé osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí jsou ve veřejném zájmu oprávněni za a) zřizovat a provozovat na cizích pozemcích telefonní budky pro veřejné telefonní automaty“. Nikde zmínka o tom, že by tito „držitelé“ měli povinnost žádat, či třeba jen informovat, kohokoli o tom, že pojali bohulibý úmysl postavit ve veřejném zájmu telefonní budku třeba těsně před vašimi okny.
Problém mě zaujal a tak jsem trochu zapátrala. Výsledky mé snahy jsou rozporuplné. Český Telecom má za to, že o stavbě inkriminované budky informoval odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2. Odbor životního prostředí podobnou informaci neobdržel. A nakonec potěšující zpráva – pokud se vám také zdá, že ta budka opravdu překáží, ozvěte se. Na popud veřejnosti může naše radnice požádat Český Telecom o její odstranění.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout