Skautské léto začíná táborem

Tak jako každým rokem i letos vyrazí většina skautských oddílů do přírody. Obvodní rada Junáka Praha 2 organizuje letos 24 táborů, kterých se zúčastní více než 600 junáků. Vůbec první skautský tábor uspořádal britský lord Baden-Powell již téměř před sto lety. Ačkoliv se od té doby mnohé změnilo, jednu ze základních myšlenek se snaží skauti zachovávat: tábor není jen zábava. Všechno začíná již při stavbě. Pokud je to v silách členů oddílu, staví si tábor sami. Od kuchyně s vlastními kamny, až po poličky ve stanech.
Tábor je vyvrcholením celoroční oddílové činnosti. Zatímco některé oddíly objevují každý rok nová tábořiště, jiné skupiny se vracejí na své oblíbené a zamilované místo. Velký důraz je kladen na samostatnost, spolupráci a dobré vzájemné vztahy. Neméně důležitý je také vztah k okolní přírodě např. v nakládání s odpadem. Vyvrcholením programu tábora bývá etapová hra, často také „puťák“ pro starší. Pěšky, na kole nebo na lodích.
Kluci a holky (ve věku sedmi až patnácti let) z 61. oddílu Pegas, jehož klubovna se nachází v Bělehradské 51, vyrazí letos na tábor společně. Na 14 dní se jejich domovem stane tábořiště na Zlatém potoce na Prachaticku. Majitel louky, okolního lesa, rybníka a pily ho již sedmým rokem propůjčuje zdarma.
Pokud byste se chtěli přihlásit do skautského oddílu, zcela určitě již letošní tábor nestihnete. K tomu je potřeba se nejprve „otrkat“ na výpravách. Skautský rok sice letním táborem končí, nový však začíná již v září.

mis

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout