Škola snů aneb Jak se žije dětem v Kosovu

V loňském roce vznikl v rámci hnutí Na vlastních nohou – Stonožka projekt nazvaný Škola snů. Jeho smyslem je pomoci kosovským dětem zapomenout na hrůzy válečného konfliktu, který se odehrál před jejich očima, pomoci zrenovovat či znovu postavit školy a vybavit je pomůckami.
Do projektu je začleněno celkem dvanáct kosovských škol. Naším cílem je však také naučit kosovské děti, jejich rodiče i učitele přiložit ruku k dílu. S celkovou organizací projektu, se zajištěním materiálu, pracemi a dohledem pomáhá Ministerstvo obrany, na místě pak naše jednotky KFOR. Stonožkové děti tedy malují, pořádají výstavy a divadla, prostě všemožně získávají peníze pro své kosovské kamarády.
Dne 1. října letěla vládní delegace s prezidentkou stonožkového hnutí paní Bělou Gran Jensen slavnostně otevřít jednu z prvních škol nedaleko Podujeva v Doberdolu. Měla jsem tu čest zúčastnit se této slavnostní akce a ještě navíc vybrat dvě žákyně naší školy, aby v Kosovu zastupovaly všechny stonožkové děti. V Doberdolu nás čekalo slavnostní uvítání, dětský program, přestřižení pásky a šli jsme do zcela nově opravených tříd. Každé dítě mělo na lavici dárečky: sešity, pastelky, bloky… od našich dětí dostalo plyšáka. Pro celou vesnici to byla nadmíru významná událost. Hovořili jsme s tamnějšími učiteli i s našimi vojáky. I za tak krátkou dobu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života poválečného Kosova. To je však na dlouhé povídání. Když jsem nakonec obě dívky šťastně odevzdala rodičům, teprve pak jsem si oddychla… zodpovědnost to byla velká. Naši žáci přispěli za minulý školní rok na pomoc nemocným dětem či dětem v Kosovu celkem částkou 20 000 korun. Věřím, že tradiční vernisáž prodejní výstavy 16. prosince, která se v naší škole koná v rámci Stonožkového týdne, bude opět úspěšná. Doufám, že děti přijde podpořit hodně návštěvníků a že jim všichni přispějí do sbírky pro nemocné kamarády a kamarádky z válkou postižených oblastí.

Text a foto: Kateřina Vávrová, učitelka ZŠ Kladská

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout