Školení v rámci projektu MAP

V rámci realizace Místního akčního plánu (MAP) městské části Praha 2 se pro pedagogické pracovníky a další relevantní partnery projektu konala dvě školení v budově úřadu MČ. Dne 22.06.2017 proběhlo školení týkající se inkluzivního vzdělávání pro základní školy. Lektorkou byla paní Mgr. Jana Janková, speciální pedagožka a krajská metodička KIPR NUV. Další školení, tentokrát v oblasti školského managementu, proběhlo 27.06.2017 a školitelem byl Mgr. Miloš Pícha, MBA, lektor a konzultant pro manažery.

Oba kurzy měly vazbu na povinná opatření 1. a 4. MAP Prahy 2, tedy inkluzivní vzdělávání pro ZŠ a rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Během srpna proběhne poslední školení, tentokrát cílené na oblast inkluze pro mateřské školy.

Školení v rámci MAP

Školení v rámci MAP
Zveřejněno: 28.06.2017
Vytisknout