Školství patří k prioritám MČ

Praha 2 věnuje dlouhodobě nemalé prostředky (letos v souhrnu rozpočtu a VHČ 101 milion Kč) na zlepšování školních budov, školních hřišť, na vybavení a provoz základních i mateřských škol. U těch základních škol, kde to bylo možné, byla vybudována školní hřiště s umělým povrchem. Jejich údržba není náročná a povrch umožňuje provoz od jara do podzimu (ZŠ Botičská, Jana Masaryka, Kladská, Legerova, Resslova, Slezská), a to i pro neorganizovanou činnost. Další hřiště budou dokončena v letošním roce (ZŠ Sázavská, Štěpánská, Na Smetance), případně v roce příštím (ZŠ Londýnská).
V minulosti jsme již byli nuceni zrušit či přemístit několik mateřských škol a jejich kapacita je nyní přiměřená. Do budov základních škol, které jsou všechny obecní, jsme přemístili mateřské školy ze soukromých domů, kde hrozilo zvyšování nájemného. Letošní úpravy v MŠ Kladská umožní její soustředění do obecního domu a uvolnění prostor v sousedním soukromém domě.
Stejně jako v celé republice, i v naší městské části ubylo dětí. Počet potomků připadajících na jednu ženu v plodném věku poklesl od začátku devadesátých let z 1,9 na 1,1. Výsledky demografického průzkumu potvrzují, že v Praze 2 nemůžeme během příštích šesti let očekávat nárůst počtu žáků v základních školách. Bylo by plýtváním prostředků nereagovat na tento pokles a neuvažovat o tom, jak využít nadbytečné kapacity školních budov. V žádném případě nepředpokládáme využití budov základních škol mimo oblast školních a vzdělávacích aktivit. Jednou z možností, kterou jsme zvolili již před několika lety, je umístění základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, dalších zájmových aktivit nebo gymnázia do části budov základních škol.
Soustředění více subjektů v jedné budově klade zvýšené nároky na spoluprácí vedení těchto subjektů. Alternativou by bylo utlumení některé ze základních škol, což však v blízké době neplánujeme.
Vzhledem k tomu, že umístění gymnázia do budovy základní školy je novým prvkem, věnujme této otázce více pozornosti. Česká republika zaujímá jedno z posledních míst mezi zeměmi OECD v počtu středních škol gymnaziálního typu. Současně není pochyb o tom, že značná část dětí, které vycházejí ze základních škol, změní během svého života povolání, možná i vícekrát. To, že se společnost vyvíjí a roste potřeba dříve neběžných povolání, vidíme denně kolem sebe. Je proto vhodné poskytnout dětem dostatečně univerzální základ vzdělání.
V Praze 2 je jediné obecní gymnázium v Botičské ulici. Zvažovali jsme, zda máme být zřizovateli dalšího gymnázia, ale argumenty ekonomické, administrativní i praktické nás přesvědčily o tom, že máme hledat zřizovatele, který bude umět provozovat kvalitní gymnázium. Praha 2 pouze přispěje studentům z naší městské části na školné formou stipendia, které bude závislé na jejich prospěchu a sociálním postavení. Největší volné kapacity pro umístění gymnázia byly v budově ZŠ Sázavská. Ve výběrovém řízení bylo z více kvalitních nabídek vybráno Gymnázium Jižní Město, s. r. o., které od září 2002 rozeběhne v Sázavské 5 výuku. Předpokládáme, že oblast školství bude i nadále jednou z priorit městské části Prahy 2.
   

RNDr. Jan Polecha, radní (US)

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout