Slavná minulost Laichterova domu

Dům v Chopinově ulici č. 4, který je nyní sídlem nakladatelství Paseka, je zmiňován prakticky v každé encyklopedii moderní architektury. Navrhl ho architekt Jan Kotěra v roce 1908. Byl jednou z prvních vlaštovek české moderny, pro kterou je typický vzhled tvořený režným zdivem, jehož rozmanitá vazba bývá nejvýraznější ozdobou.
Jan Laichter se narodil v roce 1858 v rodině dobrušského starosty, vlastence a intelektuála. Protože nemohl z finančních důvodů studovat, rozhodl se stát knihkupcem. Na doporučení dobrušského rodáka Fr. A. Šubrta začínal u Ottů. Třináct let práce v Ottově nakladatelství mu přineslo nejen cenné profesní zkušenosti, ale i seznámení s kolegyní a budoucí manželkou Luisou. Při práci na Ottově naučném slovníku a časopise Atheneum získal také řadu přátel, se kterými později spolupracoval ve svém vlastním nakladatelství. Patřili mezi ně například T. G. Masaryk, filozof Fr. Drtina nebo jazykovědec Jar. Vlček. Právě z jejich popudu začíná v roce 1894 vycházet revue Nová doba, která se stává zakládajícím počinem Laichterova nakladatelství. To, že se hlavní nakladatelskou osou stal časopis, byla v českém kulturním životě novinka. Nová doba se stala uznávaným časopisem; jejím prvním vedoucím redaktorem byl T. G. Masaryk. Od roku 1896 např. Leichter vydával řadu Výbor nejlepších spisů poučných, ve které vycházely překlady i původní česká díla. Vždy kladl důraz nejen na dokonalou grafickou úpravu knih, ale i na jejich vysokou intelektuální a vědeckou úroveň. Na sklonku života mu byl udělen čestný titul doktor honoris causa.
Nakladatelství i Laichterova rodina se do nového domu přestěhovali v roce 1910. Ve své době patřilo Laichterovo nakladatelství k nejvýznamnějším a nejvěhlasnějším. Přesto, že bylo po roce 1948 zrušeno a jako vše „nepohodlné“ režimu téměř zapomenuto, nabízí se dnes nakladatelství Paseka v „novém“ domě jako přímo velkolepá kontinuita.

Pohled na přízemí Laichterova domu   foto: www.vinohrady.cz

Irena Tyslová

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout