Slavnostní mše u příležitosti 120. výročí kostela sv. Ludmily