Slavnostní otevření sběrného dvora hl. m. Prahy v Perucké ulici