Slavnostní převzetí certifikátu ISO 9001:2008 představiteli ÚMČ Praha 2