Slavný holandský mužský sbor vystoupí na Vyšehradě

V bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vystoupí 18. října od 17:00 nejlepší současný holandský mužský pěvecký sbor Nederlands Concert Mannenkoor (NCM). Na programu budou mj. skladby R. Wagnera, E. Griega či J. Zjilstry, ale také slavné spirituály jako Old man river, Rock - a my soul a Jacob’s Ladder.
Sbor zpívá v počtu 85 mužů za doprovodu varhan. Založen byl v roce 1997 spojením dvou pěveckých uskupení v návaznosti na projekt koncertního turné do Kanady v roce 1987. Skvělá pověst obou sborů přinesla četná vystoupení v zahraničí – Německo, Belgie, Anglie, Spojené státy a opět Kanada. K nejvýraznějším úspěchům patřil koncert před dómem v Salzburku a v katedrále v Los Angeles.
Hlavním záměrem sboru NCM je zlepšit a dále vyvíjet sborový zpěv v Holandsku. Všichni členové musí být zároveň členy jiného sboru místního významu a napomáhat svojí činností v NCM zvýšení zájmu o sborový zpěv a návštěvu koncertů. NCM poskytuje prostor také sólistům, a to jak vlastním, tak i mimořádným talentům z jiných sborů. Sbor je často charakterizován jako „Créme de la créme“ – výběr z nejlepšího, co holandský sborový zpěv nabízí.
Kromě koncertu na Vyšehradě vystoupí sbor NCM v Praze ještě v chrámu sv. Mikuláše a bude zpívat mši svatou u Nejsvětějšího srdce Páně. Všechna pražská vystoupení jsou charitativní – sbor jimi chce přispět na údržbu pražských církevních památek.   

len

Zveřejněno: 07.10.2003 – support@publix.cz
Vytisknout